Jdi na obsah Jdi na menu

Sbírka na pomoc postiženým povodněmi

5. 6. 2013

Milí bratři, milé sestry ve sborech BJB.

Jistě nikomu neunikly zprávy v médiích o ničivých povodních, které zasáhly skoro celé Čechy. Výkonný výbor proto rozhodl o poskytnutí pomoci lidem postiženým povodněmi. Pomoc chceme směřovat k jednotlivcům a rodinám v postižených oblastech, zejména tam, kde se nachází sbory BJB. Proto žádáme sbory v postižených oblastech o spolupráci při poskytování pomoci. Za výkonný výbor koordinuje krizovou pomoc tajemník VV, na kterého se obracejte s podněty na konkrétní pomoc. V oblastech, kde nejsou sbory BJB, budeme při poskytování pomoci spolupracovat s dalšími církvemi. Finanční pomoc bude poskytnuta z Krizového fondu BJB podle Pravidel fondovního hospodaření.

Výkonný výbor tímto vyhlašuje v rámci BJB sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Finanční prostředky mohou zasílat sbory nebo jednotlivci na níže uvedený účet výkonného výboru. Sbírka potrvá do 31. 7. 2013.

Číslo účtu: 63112309/0800

Variabilní symbol: 911857

Sbory před variabilní symbol připojí číslo sboru. Dárci, kteří budou chtít zaslat potvrzení o daru, nechť uvedou svou adresu a jméno.

Prosíme o modlitby za lidi, kteří jsou postiženi povodní, stejně jako za ty, kteří pomáhají s likvidací následků povodní. Děkujeme za Vaši pomoc.

S bratrským pozdravem

Luděk Šíp, tajemník VV